Archive / Veldedighet

RSS feed for this section

Veldedig Formål 2017

Styret i RTR og RTR 50+ har i år valgt Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) som veldedig formål.

BUPA tilbyr utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser og vansker hos barn og ungdom. Les mer ved å klikke på logo under.

Veldedig formål RTR 2014: Gatemagasinet ASFALT

Vi har allerede kommet godt i gang med planleggingen av årets Region Tour og vi har besluttet at i 2014 skal vi støtte Gatemagasinet ASFALT. http://www.gatemagasinetasfalt.no/

 

Gatemagasinet Asfalt

ASFALT er et gatemagasin som selges av mennesker med ruserfaring, og er i en vanskelig livssituasjon. Gjennom et brennende engasjement for svake grupper i samfunnet, og et kritisk blikk på hvordan samfunnet faktisk fungerer i virkeligheten, håper Gatemagasinet ASFALT å skape forståelse og dialog mellom ulike sosiale grupperinger og samtidig bidra til å rive ned en del fordommer. Det er registrert 400 selgere i hele fylket….

 

En donasjon fra Region Tour Rogaland i størst mulig grad forsøkes styrt av Gatemagasinet Asfalt mot aktiviteter som gir selgerne et konkret, sosialt tilbud.

Gave til Barnekreftforeningen Rogaland

Det har nå blitt overført kr. 127000,- til Barnekreftforeningens. Beløpet er samlet inn fra sponsorer av Region Tour Rogaland samt golfspillere fra hele Sør Rogaland under golfsesongen 2013.

På vegne av Barnekreftforeningen Rogaland vil jeg i første omgang uttrykke foreningens dype takknemlighet for en så stor gave. Kan allerede nå forsikre dere om at pengene i sin helhet vil bli brukt til triviselstiltak for våre barn og deres familier.
Eksempelvis er vi langt på vei til å betale for en weekendtur til dyreparken i Kristiansand med denne summen og det er en aktuell aktivitet i 2014. Resten av 2013 blir det ikke så mye mer aktivitet i og med at året går mot slutten.
 
Nok engang hjertelig tusen takk !

Med vennlig hilsen
Thorleif Stakland

Veldedig formål for RTR 2013: Barnekreftforeningen

Det har blitt valgt veldedig formål for 2013, hvor styret i RTR har valgt følgende:

Barnekreftforeningen er en frivillig organisasjon som driver omfattende informasjonsvirksomhet om kreft hos barn ovenfor familier, barnehager, skoler og andre.

Noen av deres viktigste arbeidsområder er:

  • å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud
  • å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene
  • å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna
  • å drive informasjonsvirksomhet omkring sykdommen og Barnekreftforeningen
  • å søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig.

Barnekreftforeningen Rogaland er en av 14 fylkesforeninger i landet. Som alle andre fylkesforeninger, består også Barnekreftforeningen Rogaland av frivillige foreldre som har eller har hatt eget barn med en eller annen form for kreft. Barnekreftforeningen i Rogaland er en veldig aktiv forening og har et bredt tilbud til sine medlemmer. De arrangerer turer og besøk til: kino, teater, oilers ishockey, fotball (haugesund, Viking og Sandes Ulf), ski helger i sirdalen, kongeparken og dyreparken, juletrefest, seminar for mistet og årlig møte for medlemmer. De er også veldig aktiv på SUS med gaver og besøk, og støtter også «hjemmesykehus tjeneste» for kreftsykebarn i Stavanger område.

Kontakt oss hvis du ønsker å være sponsor for Region Tour 2013!

Veldedighetsprosjekt 2013

Region Tour Rogaland klarte å samle inn 135.000 kroner til Kreftomsorg Rogaland i år. Neste år vil Region Tour Rogaland samle inn penger til et nytt lokalt formål der vi er sikre på at 100% av de innsamlede midlene vil komme de trengende til gode. Dette formålet bør dekke hele regionen.

Fra den 11. januar vil det bli avholdt en avstemning på RTs diskusjonsgruppe på Facebook fram til dagen før Årsmøtet. Denne avstemningen vil ikke bli avgjørende for hvilket veldedig formål som velges, men kommer høyst sannsynlig til å påvirke Årsmøtet og det nye Styrets endelige avgjørelse.

Vi trenger innspill på hva og hvem vi skal støtte neste år.

Send ditt forslag inn her innen 10. januar

Her er liste over mottatte forslag