Veldedig formål 2015

Det er med glede å melde at RTR styre og årsmøtet har valgt vårt veldedig formål for 2015.

L.E.V.E. Rogaland.

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ble etablert i 1999 og er en frivillig organisasjon som har som formål å sikre omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord.

Her er et utsnitt av responsen vi fikk fra L.E.V.E.

Tusen takk for henvendelsen! Dette var en fantastisk nyhet for oss i Leve Rogaland, Vi vil absolutt akseptere støtte fra dere. Det er en gave som vil styrke våre ressurser i den jobben vi gjør i regionen.

Leve Rogaland er en uavhengig organisasjon og et fylkeslag som jobber mye i vår region for mennesker som er berørt av selvmord. En slik gave vil gjøre det mulig for oss å realisere målsettingen vi har med å øke informasjonsarbeidet og forebygging av selvmord.

Siden vi er en frivillig lokal organisasjon bruker vi egne ressurser i det arbeidet vi gjør. Vi jobber blant annet med å kurse kriseteamene i fylket om hvordan de best kan møte og ivareta de etterlatte og berørte i en krisesituasjon der selvmord er årsaken.

Støtten fra dere vil bidra til at vi kan nå flest mulig og nå målene om å dekke informsjonsarbeid i fylket. Samtidig er det viktig å bidra til slik informativt arbeid ut mot skolene på aktuelle trinn, der både elevene og lærerne er i behov for kunnskap.

Etter et selvmord er ofte berørte barn uten ressurssterke voksne. Foreldre, foresatte eller andre omsorgspersoner som er i sjokk har ofte mer enn nok med seg selv. Derfor ser vi slike familiesamlinger som forebyggende arbeid. I et slikt fellesskap er det lettere å fange opp alle sine behov for omsorg. Vi vet at barn helt ned i 8-årsalderen uttaler at de ikke orker å leve, noe som vi tar på alvor og som viser viktigheten av forebygging med hele familien i fokus. Familiesamlinger der vi er tilgjengelige for en prat og for å være tilstede for hverandre er ofte det som skal til for å hjelpe andre videre.

Tusen takk for at vi ble forespurt denne muligheten for støtte og vi vil takke ja til generøsiteten!

Med vennlig hilsen Sybille Greiner, nestleder i Leve Rogaland.

Scroll to Top