Protokoll Årsmøte 2016

Årsmøtet i Region Tour Rogaland ble avholdt på Stavanger Golfklubb Torsdag 5. Januar kl 19.00.

Foreløpig turneringsprogram for 2017 er allerede bekreftet med alle klubber