Protokoll Årsmøte 2017

Årsmøtet i Region Tour Rogaland ble avholdt på Sandnes Golfklubb Torsdag 26. Oktober kl 18.00.