Protokoll årsmøte 2020

Årsmøte i Region Tour ble avholdt tirsdag 12. januar 2021 kl. 19.00 på Google Meet.