Veldedig formål 2022

Tusen takk til alle spillere, sponsorer og golfklubber som støtter Region Tour Rogaland og våre veldedige formål. I år ble det samlet inn totalt kr 31 000 til BUPA – Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling!

Scroll to Top