Ketil Sunde

Veldedighetsprosjekt 2013

Region Tour Rogaland klarte å samle inn 135.000 kroner til Kreftomsorg Rogaland i år. Neste år vil Region Tour Rogaland samle inn penger til et nytt lokalt formål der vi er sikre på at 100% av de innsamlede midlene vil komme de trengende til gode. Dette formålet bør dekke hele regionen.

Fra den 11. januar vil det bli avholdt en avstemning på RTs diskusjonsgruppe på Facebook fram til dagen før Årsmøtet. Denne avstemningen vil ikke bli avgjørende for hvilket veldedig formål som velges, men kommer høyst sannsynlig til å påvirke Årsmøtet og det nye Styrets endelige avgjørelse.

Vi trenger innspill på hva og hvem vi skal støtte neste år.

Send ditt forslag inn her innen 10. januar

Her er liste over mottatte forslag

Veldedighetsprosjekt 2013 Read More »

Årsmøtet 2013

Innkomne forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 25. desember. Årsmøtet vil bli avholdt ultimo januar 2013. Innkallelse med sakspapirer vil bli sendt ut senest tre uker før årsmøtet.

Vi oppfordrer om å komme med forslag på kandidater som har lyst til å stå på valg som aktuelle styremedlemmer sesongen 2013.

Send inn dine forslag til årsmøtet

Årsmøtet 2013 Read More »

Scroll to Top