Møtereferat styremøte 20. Januar

Her er referat fra årets første styremøte.