Protokoll Årsmøte 2019

Årsmøte i Region Tour ble avholdt tirsdag 17. desember 2019 kl. 18.00 på Stavanger Golfklubb.