Koronavirus og RTR 2020

Regler for spill

Region Tour Rogaland følger NGF sine anbefalinger. Spillere skal gjøre seg kjent med NGF og klubbens regler og restriksjoner.

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/

DU ER SELV ANSVARLIG FOR DINE EGNE HANDLINGER.

  • Vær bevisst hvilke praktiske betydninger myndighetenes smittevernregler har for deg, også i golfsammenheng. Bli hjemme om du er syk eller i karantene.
  • Opptre på en måte som gjør at du ikke smitter andre. Vær nøye med håndvask og hostehygiene, unngå å ta direkte på gjenstander og flater som også andre vil berøre. Bruk papir, jakkeerme e.l.
  • Ta forholdsregler så du ikke selv blir smittet. Hold avstand, unngå ansamlinger av mennesker, f.eks. på driving rangen, treningsområder etc.
  • Forbered deg hjemme før du reiser til golfbanen. Ha med antibac, evt. vann etc.
  • Ikke belast klubbens rutiner og ressurser mer enn nødvendig. Kan du bruke egen tralle og ha den hjemme så er det fint, ta gjerne med søppel hjem etc.
  • Er du usikker på om din deltakelse kan innvirke negativt – for deg selv eller andre – avstå.
  • Følg for øvrig klubbens angivelser. Synlige brudd på smittevern, påvist smitte påført på golfbanen, eller negativ utvikling i smitteutviklingen, kan medføre bortvisning fra, og i verste fall stengning av, anlegget.

Oppdatering 8. Mai

Det er nå åpnet for åpne klubbturneringer, og vi satser på at vi er i gang med første turnering snart!

Oppdatering 30. April

Regjeringen besluttet den 7. april at kultur- og idrettsarrangement forbys fram til 15. juni. Idrettsforbundet skriver på sine sider at restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små. Mer informasjon finnes på Idrettsforbundets nettsider.

Fra og med 28. april er det åpning for å holde lukkede klubbturneringer, såfremt disse kan gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler.

Det er fremdeles ikke åpnet for å avholde RTR-turneringer siden disse arrangeres som åpne klubbturneringer. Såfremt det ikke kommer nye regler før 15. juni, så blir RTR-turneringer før dette tidspunkt avlyst.


Regjeringen har lagt ned forbud mot kultur- og idrettsarrangement fram til 15. juni. Idrettsforbundet skriver på sine sider at restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små.

RTR har tatt kontakt med NGF for å se om det er åpninger for RTR og klubbturneringer og har fått som svar:

Vi jobber overfor NIF for å se om det kan åpnes for lokale turneringer (begrenset reisevei) med restriksjoner, men det har vi foreløpig ikke fått avklaringer på.

Vi har utsatt Solastranden Open, og vil ta beslutning før Jæren Open om hvorvidt vi skal avlyse/utsette denne og andre turneringer før 15. juni.

Vi håper selvsagt at det blir åpning for turneringsspill etter 15. juni, slik vi kan avholde RTR-turneringer igjen med de restriksjonene det måtte medføre.

Scroll to Top